Een goed gesprek over vandaag en morgen

Een actief leven, genietend van een goed pensioen

Hans van der Star (75) geniet van zijn pensioen. En dan zeker niet ‘achter de geraniums’, maar actief achter het stuur van de bus waarmee hij één dag per week ouderen vervoert. Peter van Meel, bestuurder van Pensioenfonds ING, kijkt bewonderend toe hoe Hans de bus door het verkeer loodst. Samen hebben ze tijdens de rit een goed gesprek over het pensioen van vandaag en morgen.

“Goedemorgen mevrouw, gaat u lekker zitten. Als u de gordel om heeft, gaan we rijden.” Opgewekt sluit Hans van der Star de deur van de bus waarmee hij ook deze woensdagmorgen weer ouderen in Leidschendam-Voorburg vervoert naar wijk- en dienstencentrum Woej de Plint, naar de dagopvang en later op de dag weer naar huis. De oud-medewerker van Nationale Nederlanden heeft er – ook na vijftig arbeidsjaren – zin in; het vrijwilligerswerk ervaart hij als gezellig. “Het is al tien jaar een mooi onderdeel van het actieve leven dat ik leid, met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Druk? Ik noem het liever actief. Daarbij heb ik bij dit werk het gevoel dat ik iets goeds doe en iets bijdraag aan de samenleving.”

‘Tweede loopbaan’​

“Mooi werk. Leuk en goed om te doen als je als gepensioneerde nog fit en gezond bent”, reageert PFI-bestuurder Peter van Meel later, als de passagiers op hun bestemming zijn afgeleverd en het tijd is voor koffie. Zou Van Meel zelf zo’n ‘tweede loopbaan’ ambiëren als hij over een jaar of vijftien ook met pensioen gaat? “Zeker, al gaat mijn persoonlijke interesse meer uit naar de zorg. Het lijkt mij dat ik na mijn pensionering – hoewel nog ver weg – daar een mooie bijdrage aan zou kunnen leveren.”

We zijn heel zuinig op onze fraaie dekkingsgraad. We denken goed na over elke euro die we beleggen en mijden daarbij onverantwoorde risico’s

Peter van Meel

Hans van der Star, lid van het communicatiepanel van het Fonds en ook penningmeester van Seniorenweb in Den Haag, staat naar eigen zeggen tamelijk onbezorgd in het leven. “Mijn pensioen is goed geregeld. Ik denk echt dat wij als deelnemers tevreden mogen zijn. Realiseer je dat ons Pensioenfonds door de tijd heen gewoon heeft kunnen indexeren. Niet elk fonds heeft dat kunnen doen. En dan de dekkingsgraad, wat is die?”

Peter van Meel: “Op dit moment 155%.”

Hans: “Dan heeft het Fonds goed werk geleverd. Ik ben daar blij mee.”

Peter: “We zijn heel zuinig op die fraaie dekkingsgraad. We denken goed na over elke euro die we beleggen en mijden daarbij onverantwoorde risico’s. We willen immers kunnen blijven indexeren. Daarbij kijken ook wij, net als jij Hans, naar onze bijdrage aan de samenleving; door maatschappelijk verantwoord te investeren.”

Impact op klimaat​

Hans: “Maatschappelijk verantwoord investeren, wat houdt dat concreet in?”

Peter: “We kijken nadrukkelijk naar de rol van een belegging in de maatschappij, wat de impact is van de betrokken onderneming op het klimaat, of de arbeidsomstandigheden goed zijn, of de productie op humane wijze plaatsvindt. Daar hebben we richtlijnen voor, waarover we met onze deelnemers geregeld van gedachten wisselen. We hebben onderzoek gedaan waaruit bleek dat veel deelnemers naast rendement ook maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk vinden. Wij proberen een balans tussen die twee te vinden. Centraal staat dat wij aan onze financiële verplichting moeten kunnen voldoen. Dat betekent dat we de pensioenen nu en in de toekomst moeten kunnen betalen en waar mogelijk verhogen.”

Collectiviteit blijft overeind

Een goed pensioen dus, in verschillende opzichten. Ook straks, als het Fonds in het nieuwe pensioenstelsel zou meedoen. Hans: “Ik was eerst – net als velen – wat sceptisch.” Het recente webinar  over het nieuwe pensioenstelsel nam bij Hans veel vragen weg. “De collectiviteit blijft overeind. Ook ben ik blij dat het nieuwe stelsel meer rekening houdt met de praktijk dat veel mensen in hun loopbaan verschillende werkgevers hebben. En dat het partnerpensioen heel goed geregeld lijkt te worden. Dat vind ik belangrijk.”

Hans vertelt over zijn Bosnische schoonzoon, die hij geregeld helpt om financiële zaken inzichtelijk te krijgen. “Wat voor hem geldt, gaat voor veel mensen in Nederland op: pensioen is ingewikkeld. Ik begrijp ook goed dat veel mensen de ins en outs van het nieuwe stelsel niet doorgronden.”

Peter van Meel: “Dat realiseren wij ons. Het valt echt niet mee om je als individu een goed beeld te vormen van wat het nieuwe stelsel is en doet. We zien het als onze taak om de zaken in de komende tijd helder te maken. Daar was ons webinar een goed instrument voor. Nu de zaak bij de Eerste Kamer ligt, raadplegen wij onze deelnemers binnenkort uitgebreid, om erachter te komen welke vragen er nog leven. En we blijven onze website aanvullen met antwoorden op vragen.”

Hans, instemmend: “Blijf werken aan heldere communicatie. En vooral: houd het eenvoudig!”

Blijf werken aan heldere communicatie. En vooral: houd het eenvoudig!

Hans van der Star

 

Gebrek aan kennis

Het gesprek gaat in de bus nog even door over de onzekerheid en het gebrek aan kennis bij veel mensen over hun pensioen – en niet alleen bij de schoonzoon van de chauffeur op deze bus. Hans en Peter komen samen uit op een interessante gedachte: wellicht zou elke pensioenfondsdeelnemer in Nederland recht moeten hebben op een x aantal adviesuren van een expert. 

Peter: “Als Pensioenfonds mogen wij zo’n financieel advies niet geven. Maar een onafhankelijk advies van een neutrale expert? Los van de vraag wie dat gaat betalen: dat zou mooi zijn.”

Hans van der Star is vermoedelijk nog jaren op de bus in Leidschendam-Voorburg te vinden, als onderdeel van een actief leven waarin ook zijn kinderen en kleinkinderen een belangrijke rol spelen. Het lijkt een wonder dat hij tijd heeft om met zijn partner ook nog tweemaal per week een dansavond te bezoeken. “Ik ben nog lang niet uitgeblust. Zolang ik fit ben en me goed voel, blijf ik een actieve gepensioneerde”, aldus Hans, waarna hij de deur van de bus sluit en de motor start voor zijn volgende rit.

Als Pensioenfonds mogen wij zo’n financieel advies niet geven. Maar een onafhankelijk advies van een neutrale expert? Los van de vraag wie dat gaat betalen: dat zou mooi zijn

Peter van Meel

“Pensioenfonds ING wil een degelijk, stabiel én transparant fonds zijn, ook in deze roerige tijden”, zegt Peter. “Per 1 juli wordt de wettelijke zorgplicht van pensioenfondsen aangescherpt. Het is onze taak om deelnemers niet alleen te informeren, maar ook om ze goed te begeleiden, zonder dat het overigens een echt pensioenadvies wordt. Gelukkig doen wij nu al veel om onze deelnemers te begeleiden. Bij Pensioenfonds ING kun je je pensioen in hoge mate persoonlijk inrichten, onder meer met de tools ‘Mijn Pensioenplan’ en – binnenkort te lanceren – ‘Mijn Pensioenschets’. Het is voor elke deelnemer goed om zich daar eens te oriënteren op de persoonlijke wensen, bijvoorbeeld om eerder met pensioen te gaan. De tools laten zien wat je pensioen naar verwachting wordt en hoe het uitpakt als je zaken aanpast. De wens onder deelnemers om over hun mogelijkheden contact te hebben met hun Pensioenfonds is sterk gegroeid en wij gaan daarin mee, bijvoorbeeld door het organiseren van webinars. Ook staat het Pensioenloket klaar om vragen te beantwoorden.”

Werken naast je pensioen

Hans doet het en Peter lijkt het op termijn mogelijk ook wel wat: actief blijven na je pensionering, betaald of als vrijwilliger. Lijkt u dat voor uw pensioentijd ook interessant, maar vraagt u zich af of dat mogelijk fiscale consequenties heeft?

Hans van der Star legt uit: “Doe je dit werk als vrijwilliger, misschien met een onkostenvergoeding, dan heb je er geen omkijken naar. Je kunt dat tot in lengte van dagen blijven doen. Doe je betaald werk, dan geldt min of meer hetzelfde. Voor veel mensen geldt dat ze veel moeten bijverdienen voordat ze aan de inkomensgrens van de eerste belastingschijf komen [redactie: in 2023 is dat
€ 73.031] en je wat extra belasting gaat betalen. Mijn advies: doe vooral wat je leuk vindt en maak je niet te veel zorgen.”