Klopt het dat als Pensioenfonds ING meegaat in het nieuwe pensioenstelsel mijn nabestaandenpensioen op risicobasis wordt?

Naam:

Status:

Ad de Jong (71)
Gepensioneerd, voorheen ING

Na een reorganisatie in 2010 ben ik gestopt met werken. In totaal heb ik 22 jaar voor ING gewerkt, de laatste jaren bij compliance binnen private banking. Officieel is mijn pensioen zes jaar later ingegaan. Hoewel ik door mijn gezondheid (ik heb COPD) beperkt ben in mijn activiteiten leid ik nog een actief leven. Zo ga ik twee keer per week naar fysiotherapie, wandel ik elke dag, ben ik stadionspeaker bij een derde divisie voetbalvereniging en presenteer ik paardensportevenementen. Dat laatste is van lieverlee ontstaan, doordat mijn dochter paardreed op een manege. Zo ben ik in de evenementenpresentatie gerold. Daarnaast doe ik ook nog wat advieswerk. Zolang ik iets zittend en pratend kan doen, gaat het goed. Ik vind het heel fijn dat ik voor dit alles nu tijd heb. Als ik terugkijk op mijn werkende leven, waarin ik naast mijn werk ook bestuursfuncties had én een gezin, denk ik: hoe heb ik dat allemaal gedaan?!

Mijn vraag

Mijn vrouw en ik zijn allebei met pensioen. In het verleden hebben we ten koste van mijn ouderenpensioen ons nabestaandenpensioen opgehoogd. Ik heb begrepen dat het nabestaandenpensioen in het nieuwe pensioenstelsel op risicobasis zal zijn. Klopt dat? En hoe zit het dan met je eigen pensioenpot als je heel oud wordt? Krijg je dan nog wel tot je overlijdt pensioen uitgekeerd?

In het verleden hebben we ten koste van mijn ouderenpensioen ons nabestaandenpensioen opgehoogd

Ad de Jong

Het antwoord van Pensioenfonds ING

Marc Kubben, Pensioenjurist Pensioenfonds ING:

In het nieuwe pensioenstelsel verandert het nabestaandenpensioen, maar die wijzigingen hebben vooral betrekking op situaties waarbij er nog sprake is van actieve opbouw van het pensioen. Dit is niet het geval voor uw pensioen bij Pensioenfonds ING. Dus voor wat betreft uw pensioen bij Pensioenfonds ING blijft ook in het nieuwe pensioenstelsel uw nabestaandenpensioen bestaan en gaan geen rechten verloren. 

Dus ook als Pensioenfonds ING overgaat naar het nieuwe stelsel worden de bestaande aanspraken op uw nabestaandenpensioen gegarandeerd. Uw nabestaandenpensioen bij Pensioenfonds ING verandert dan ook niet bij een overgang naar het nieuwe stelsel. Bij een eventuele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel ontvangt u – net als in het huidige stelsel – een levenslang pensioen. Uw persoonlijke pensioenpot kan dus niet opraken.