Kan de Nederlandsche Bank het Fonds verplichten om over te gaan op de digitale munt?

Naam:

Status:

Adri Vreeke (72)
Gepensioneerd, voorheen ING en NN

37 jaar lang heb ik bij ING en NN gewerkt als taxateur. Ik had een fantastische baan en heb dan ook zo lang mogelijk doorgewerkt! Toen ik 67 jaar was, ben ik met pensioen gegaan. We hadden al een tweede huis in Spanje en twee jaar geleden zijn we daarheen geëmigreerd. Tot de dag van vandaag hebben we daar geen moment spijt van gehad. Ik golf twee keer per week en heb een scooter waarmee ik overal naartoe rijd. We hebben hier veel buren en kennissen en spreken regelmatig af. Onze kinderen wonen nog in Nederland, maar komen maar wat graag langs. Ik realiseer mij heel goed dat mijn generatie gouden tijden heeft gekend, en nog steeds heeft dankzij onze pensioenfondsen.

Mijn vraag

Het gaat goed met Pensioenfonds ING. De dekkingsgraad is subliem. Hierdoor kunnen wij die met pensioen zijn een decadent leven leiden. Ons Fonds heeft twee externe toezichthouders: de AFM en de Nederlandsche Bank. In hoeverre kan Pensioenfonds ING beslissen om bijvoorbeeld in plaats van in euro’s in Noorse kronen of Zwitserse franken te beleggen? En kan de Nederlandsche Bank het Fonds verplichten om over te gaan op de digitale munt? Ik vind dat interessante vraagstukken.

Het gaat goed met Pensioenfonds ING. De dekkingsgraad is subliem

Adri Vreeke

Het antwoord van Pensioenfonds ING

Sibrand Drijver, Investment strateeg Pensioenfonds ING:

Aangezien Nederland binnen de Eurozone ligt, moet Pensioenfonds ING net als alle andere Nederlandse pensioenfondsen de euro als valuta gebruiken. De Nederlandsche Bank houdt de ontwikkeling van de digitale euro nauwlettend in de gaten en wil de komende jaren door middel van een pilot proberen om die naast de bestaande valuta te introduceren. Pensioenfonds ING belegt overigens wel een deel van zijn vermogen in aandelen en obligaties buiten de Eurozone. Hiermee dekken we het valutarisico voor een deel af. Duurzaam beleggen is een belangrijk thema binnen het Fonds, waarbij alle aspecten worden beschouwd. Het Fonds belegt daarnaast ongeveer 12 procent van zijn vermogen in vastgoed. Een hoger aandeel vastgoed past niet bij ons beleggingsbeleid, omdat liquiditeit en beheersing van het renterisico erg belangrijk zijn voor Pensioenfonds ING. Een actueel overzicht van onze beleggingen vindt u op onze website .