Hoe kunnen andere fondsen eerder en hoger indexeren terwijl Pensioenfonds ING er zo goed voorstaat?

Naam:

Status:

Charles Elias (81)
Gepensioneerd, voorheen ING

Sinds 2005 ben ik met pensioen. De laatste vier jaar van mijn werkende leven werkte ik in New York als Hoofd global clients voor ING. De eerste gepensioneerde jaren heb ik mij voor verschillende organisaties, waaronder het Ronald McDonald Kinderfonds, vrijwillig ingezet als penningmeester. Op dit moment zet ik mij nog onbezoldigd in voor de gemeente Gooise Meren. Ook zit ik in verschillende clubs, onder andere bij musea, en golf en bridge ik graag.

Mijn vraag

Er wordt gezegd dat ik een pensioen heb dat belooft om de consumentenprijsindex te volgen. Nu is de consumentenprijsindex in 2022 fors gestegen, maar was de indexatie bij Pensioenfonds ING slechts 8%. Als je zegt dat je een Fonds bent dat gelieerd is aan de consumentenprijsindex, dan vereist dat wat mij betreft enige toelichting. De dekkingsgraad van Pensioenfonds ING is immers hoog en andere pensioenfondsen keren een stuk meer uit. Hoe kan dat?

De laatste vier jaar van mijn werkende leven werkte ik in New York als Hoofd global clients voor ING

Charles Elias

Het antwoord van Pensioenfonds ING

Henk Bruins, Actuaris Pensioenfonds ING:

Wij begrijpen uw vraag en proberen toe te lichten hoe het Bestuur van Pensioenfonds ING tot deze keuze is gekomen. Belangrijk is om als eerste te benoemen dat voor de prijsindexatie bij Pensioenfonds ING een maximumpercentage geldt van 3%. Dat is zo afgesproken door de sociale partners. Dat u toch een hogere indexatie kreeg dan 3%, komt doordat het Bestuur gebruik maakte van de mogelijkheid voor een extra indexatie van 5%. Het Bestuur kijkt daarbij niet alleen naar de beleidsdekkingsgraad (die was eind 2022 ca. 157%), maar ook naar de gemiddelde reële dekkingsgraad. Die was eind 2022 circa 98%. Die ligt daarmee een stuk lager dan de beleidsdekkingsgraad, doordat de reële dekkingsgraad ook rekening houdt met de verwachte toekomstige indexaties. Door de huidige hoge inflatie drukken die toekomstige indexaties ook zwaarder op de reële dekkingsgraad.

Door naar beide dekkingsgraden te kijken houdt het bestuur zowel rekening met de korte termijn als de lange termijn. Met een indexatie van 8% komt de toekomstige indexatieverlening niet in gevaar. Andere pensioenfondsen hebben inderdaad nog ruimere indexaties verleend. Vaak was er bij die fondsen sprake van grote indexatie-achterstanden uit het verleden. Bij Pensioenfonds ING waren er geen indexatie-achterstanden.

Ook zien we dat bij veel van die fondsen de uiterste grenzen zijn opgezocht van wat nú aan indexatie verleend kon worden. Het Bestuur van Pensioenfonds ING heeft hierin andere afwegingen gemaakt door rekening te houden met de ruimte voor indexatie in de toekomst.