Wat heeft Pensioenfonds ING bereikt op het gebied van duurzaam beleggen en vastgoed?

Naam:

Status:

Mei-Yee
Lending Transaction Management Expert ING

Ik zit nog ver van mijn pensioen, dus ik houd mij er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Omdat ik al twintig jaar bij ING in dienst ben, denk ik wel dat ik straks een goede basis heb, maar hoeveel ik precies boven op mijn AOW zal krijgen, is voor mij nog niet duidelijk. Net als wat ik tegen die tijd ga doen met de extra tijd die ik dan ga krijgen.

Mijn vraag

Regelmatig zie ik ambities van Pensioenfonds ING voorbijkomen over duurzaam beleggen. Hoe kan ik zien wat Pensioenfonds ING op dit gebied al bereikt heeft? Omdat mijn vakgebied vastgoed financiering is, ben ik vooral benieuwd op welke manier het Fonds belegt in vastgoed en hoe daarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheid.

Hoe kan ik zien wat Pensioenfonds ING op het gebied van duurzaam beleggen al bereikt heeft?

Mei-Yee

Het antwoord van Pensioenfonds ING:

René Lorrier, Investment manager Pensioenfonds ING:

In het in maart 2023 gepubliceerde duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid is te zien wat we al bereikt hebben en wat de ambitie voor de aankomende jaren is. Vanaf het duurzaamheidsverslag over 2023 zullen wij aanzienlijk uitgebreider rapporteren over de voortgang van onze ambities.

In het jaarverslag publiceren we het aandeel van onze beleggingen in vastgoed. Via de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) ontvangt het Fonds informatie over het duurzaamheidsprofiel van de vastgoedbeleggingen. De zogenaamde GRESB-scores geven inzicht hoe een vastgoedbeheerder omgaat met milieu en sociale en governance aspecten. De gedachte hierbij is dat voor verdere verduurzaming van vastgoed het juiste beleid, transparantie, systemen en meetgegevens nodig zijn. Het Fonds stimuleert alle vastgoedbeheerders om deel te nemen aan de GRESB. Ook zijn er doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de GRESB-scores. Door gesprekken aan te gaan met de fondsmanagers wil Pensioenfonds ING het duurzaamheidsprofiel van de vastgoedbeleggingen blijven verbeteren.