Is Pensioenfonds ING bereid om zich ambitieuzer op te stellen dan het Klimaatakkoord van Parijs?

Naam:

Status:

Mirjam Bouwens (69)
Gepensioneerd, voorheen NN

Van 1979 tot 1988 heb ik verschillende administratieve functies gehad bij NN, daarna ben ik voor een zorgorganisatie gaan werken. In 2019 ben ik met pensioen gegaan en zijn mijn man en ik naar Drenthe verhuisd. Een heel goede keuze: er is hier veel rust en natuur. Op sommige plekken is het nog echt stil. We vinden het heerlijk om in de buurt te wandelen en te fietsen. In het natuurgebied waar wij vlakbij wonen, zien we de gevolgen van de klimaatverandering. Iets wat ons erg aan het hart gaat. Om deel uit te maken van de gemeenschap zijn we na onze verhuizing vrijwilligerswerk gaan doen in een centrum voor natuurexcursies. Heel leuk en een mooie manier om mensen te leren kennen.

Mijn vraag

Omdat ik graag een goed pensioen wil, vind ik het belangrijk dat de beleggingen van Pensioenfonds ING een goed rendement opleveren, maar wél op een duurzame manier. In 2022 heeft Pensioenfonds ING een groot deel van de beleggingen in de fossiele industrie afgestoten. Het Fonds heeft de ambitie om in 2050 CO₂-neutraal te zijn met zijn beleggingen – in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Maar 2050 is nog ver weg, terwijl de klimaatverandering inmiddels heel duidelijk is en de biodiversiteit een dramatische neergang kent. Is Pensioenfonds ING bereid om zich ambitieuzer op te stellen dan het Klimaatakkoord van Parijs? Dus niet alleen inzetten op vermindering van CO₂, maar ook op het terugdringen van stikstofoxide en het vermijden van gifstoffen?

Ik vind het belangrijk dat de beleggingen van Pensioenfonds ING een goed rendement opleveren, maar wél op een duurzame manier

Mirjam Bouwens

Het antwoord van Pensioenfonds ING:

Guido Vessaz, Investment strateeg Pensioenfonds ING

De ambitie van Pensioenfonds ING is om de beleggingen verder te verduurzamen zonder dat de financiële doelstellingen (een zo waardevast mogelijk pensioen voor nu en in de toekomst) in het gedrang komen. Uit het meeste recente deelnemersonderzoek komt naar voren dat veel deelnemers vinden dat de verduurzaming van de beleggingen nog een tikkeltje ambitieuzer mag. Deze oproep van onze deelnemers hebben we meegenomen in ons duurzaam beleggingsbeleid.

De afgelopen jaren heeft het Fonds stappen gezet om de beleggingen te verduurzamen op de thema’s waar onze deelnemers het meeste waarde aan hechten. Deze thema’s zijn: Klimaat & milieu, Mensenrechten, Arbeidsrechten, Anti-corruptie en Gezondheid. Zo is het Fonds kritischer gaan kijken naar overheden en bedrijven op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en anti-corruptie. Daarnaast heeft het Fonds de eerste stappen gezet om de broeikasgasuitstoot van de beleggingen te verlagen via striktere eisen voor de grootste uitstoters van broeikasgassen. Ook zijn er CO2-reductiedoelstellingen van toepassing voor de aandelenbeleggingen in ontwikkelde landen en voor een groot gedeelte van de aandelenbeleggingen in opkomende landen. Pensioenfonds ING heeft zijn beleggingen uitgebreid naar groene en sociale obligaties. Deze obligaties verschaffen financiering aan projecten die een positieve bijdrage leveren aan ecologische en sociale kwesties. Tot slot streven we ernaar om onze vastgoedbeleggingen verder te verduurzamen. Om dit te meten worden onze vastgoedbeleggingen afgezet tegen een duurzaamheidsbenchmark. Afgelopen jaar is het duurzaamheidsprofiel van de vastgoedbeleggingen verder verbeterd.

Als Fonds willen we de verduurzaming van de beleggingen de komende jaren verder voortzetten. Hierbij zullen we ons richten op de nadere uitwerking van de klimaatstrategie en verdere opbouw van groene en sociale obligaties, en is onze ambitie om te beleggen in bedrijven die werkelijk een verschil maken op de vijf eerdergenoemde thema’s.